Vegen van schoorsteen

SchouwbrandCondensatieproblemen kunnen uw schoorsteendoorgang verminderen en zelfs definitief blokkeren (cement wordt verzuurd tot zand of modder; vallende en opgeteerde cementbrokken - stenen kunnen de schouwmond volstoppen).

Teeraanslag (creolietvorming) kan u gemakkelijk krijgen door een verkeerd stookgedrag of het te weinig zuurstof geven van de kachel (toebranden). Vergeet niet dat teer licht ontvlambaar is!! Schouwbrand is geen pretje!!

Ook oude schoorstenen zorgen voor problemen. Vaak worden ze overbelast door nieuwe toestellen of zijn gewoon niet meer stookwaardig.

VRAAG: Ben ik verzekerd bij schouwbrand?
Ja, u bent wel degelijk verzekerd indien er geen sprake is van achterstallig onderhoud. U moet immers bij de meeste verzekeraars uw laatste onderhoudsattest kunnen voorleggen ingeval van een schoorsteenschade of schouwbrand. Let wel: uw verzekering zal in sommige gevallen tussenkomen maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

VRAAG: Hoe vaak uw schoorsteen reinigen?
Bij gebruik van hout / kolen of aangesloten toestellen die bij- of sfeerverwarming tot doel hebben is 1 x per jaar voldoende. Is dit echter in hoofdverwarming of bij intensief gebruik, is het toch verstandig het kanaal 2 x per jaar te laten reinigen. Voor gasgestookte c.v.-ketels of kachels, ligt het anders omdat deze op zich zelf geen aanlading geven in de schoorsteenpijp, doch verstoppingen komen wel bij regelmaat voor. Het is aan te raden deze kanalen 1 x per jaar te laten reinigen en voor de oudere kanalen deze te kontroleren op hun dichtheid.

folder CO VRAAG: Wat is en hoe herken ik koolmonoxide?
CO (koolmonoxide) is een dodelijk gas dat u niet kunt proeven noch ruiken noch zien. Het zijn de verbrande gassen van uw verwarmingstoestellen. Indien uw schoorsteen niet goed functioneert, komen deze verbrande gassen langs uw kachel terug in uw woonst. Nieuwe toestellen hebben een terugslagbeveiliging zodoende dat de kachel / ketel zelf zal uitslaan bij terugstoot. Oudere kachels / ketels hebben die niet, dus: opgepast! Indien uw kachel / ketel regelmatig uitslaat wil dat wel degelijk zeggen dat u uw schoorsteen dringend moet laten nakijken!!

Herkenning:
Er zijn een aantal faktoren die duiden op de mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide. Dit kan gaan van het beslaan van ramen in de ruimte waar gestookt wordt, vettig worden van dubbel glas, u kunt ook last krijgen van beduidende hoofdpijn, u kunt branderige ogen krijgen of dreigen flauw te vallen. WEES ALERT!!
Buiten het feit dat de schoorstenen in een perfecte staat moeten verkeren, willen wij u er graag op wijzen dat een goede verluchting / ventillatie van de stookruimte van zeer groot belang is.

Wees ervan overtuigd indien er koolmonoxide gemeten wordt in uw woning dat de brandweer gemakkelijk kan overgaan tot het afsluiten van uw toestellen en een stookverbod kan opleggen tot alles terug in een perfect-werkende staat wordt gebracht door een erkend bedrijf. Eens te meer: beter voorkomen dan...

Nog geen tijd om eens een specialist ter zake te raadplegen??

Voorbeelden van schoorsteenvegen

We kunnen er wel altijd aan!!!


Schoorsteenbrand door een onprofessioneel geplaatste flexibel. U kunt de opgebrande vogelnesten nog zien zitten naast de buis! U ziet ook de gevolgen hiervan!
Indien u aan uw schoorsteen laat werken, doe dan beroep op professionelen! Laat u niet in met goedkopere "achter hun uren" mannen of zwartwerkers... er hangt teveel vanaf!!!Op het nippertje van schoorsteenbrand af !
2 kruiwagens vogelnesten uit een schoorsteenkanaal dat nog dagelijks dienst doet. Opletten is de boodschap!!!

Dit wilt u niet meemaken als uw plafond begint te smeulen !! Laat dit over aan proffesionals/ die u met de nodige garantie een veilige schoorsteen zullen afleveren !!


U kunt altijd een beroep doen op onze meer dan 20 jaar ervaring-expertise !!!

  Facebook  LinkedIn

Van Belleghem gebouw

BVBA Van Belleghem

Schoorsteentechnieken

Brugse Steenweg 207

9990 Maldegem

Tel: +32(0)50 71 90 49

GSM:+32(0)495 515 759

info@kvb.be

BE:0881.878.270


┬ęCopyright: Alle afbeeldingen gebruikt in deze website zijn eigendom van BVBA Van Belleghem en mogen enkel gebruikt worden mits schriftelijke toestemming van BVBA Van Belleghem.